Privacybeleid

10 MEI 2021

Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden beheerd en ter beschikking gesteld door de eenmanszaak Gewoon Vitaal (hierna aangegeven met ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’ en Gewoon Vitaal), gevestigd te EGMOND AAN DEN HOEF en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Alkmaar onder nummer 81345488.

Wij vinden jouw privacy net zo belangrijk als jij zelf. Daarom doen we er alles aan om de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit privacybeleid lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met welk doel, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:

1. online als je onze websites bezoekt: www.gewoonvitaal.nu; en

2. offline als je telefonisch informatie met ons deelt, of via een lezing of event.

Door gebruik te maken van de website, ga je akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Ook wanneer je offline je gegevens met ons deelt, handelen we volgens dit privacybeleid.

De informatie die we verzamelen

Op onze website of via websites van derden verzamelen en/of ontvangen we de volgende informatie:

1. Persoonlijke informatie die je actief met ons deelt
Wij hebben je voornaam, achternaam en e-mailadres nodig als je informatie opvraagt of een product of dienst van ons afneemt.

Wanneer je een product of dienst aanschaft, vragen wij ook om je volledige adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats) om fysieke producten te kunnen toesturen en om je factuur goed op te kunnen maken.

Wij vragen je om je telefoonnummer om je te informeren over de levering van bestelde producten of diensten, om afspraken in te plannen, om informatie in te winnen of om je te kunnen bereiken in geval van onvoorziene omstandigheden (bijv. een annulering van een afspraak op het laatste moment).

2. Persoonsgegevens die om technische redenen en automatisch aan ons worden doorgegeven
In aanvulling op de bovengenoemde informatie, ontvangen wij bij betalingen extra gegevens. Hierbij ontvangen wij jouw rekeninginfo (IBAN en BIC) via onze bank en/of betalingsdienst.

Daarnaast maken we gebruik van cookies. We verwijzen je naar ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies op deze website.

3. Persoonsgegevens die we ontvangen via andere bronnen
We kunnen ook informatie via derden verzamelen of ontvangen, bijvoorbeeld via sites van onze pagina’s op social media.

Hoe we je gegevens gebruiken

We gebruiken je gegevens om:

– onze producten of diensten te leveren
– je factuur op te maken na aankoop van een product of dienst
– je betaling af te handelen
– ondersteuning en/of extra informatie te bieden
– je feedback te vragen
– onze website en diensten te verbeteren
– je te informeren over onze producten en diensten, en die van anderen als we denken dat je die interessant kunt vinden

Het verwerken, opslaan en/of delen van je gegevens

We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. De gegevens die je via onze websites met ons deelt, worden per beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

We delen je gegevens nooit met derden, tenzij dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Bewaartermijn van jouw gegevens

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens met ons hebt gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd recht op inzage, aanpassing of wissen van jouw persoonsgegevens. Neem daarvoor contact op via info@gewoonvitaal.nu. Wij zullen zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren en je inzicht geven in de gegevens die we van jou hebben.

Klachten

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus. Als jij het idee hebt dat onze inspanningen niet voldoende zijn en dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@gewoonvitaal.nu.

Ook wijzen we je op je recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie die jij zelf deelt met derden

Houd er rekening mee dat de informatie die je zelf openlijk via onze websites deelt met derden – bijvoorbeeld via onze pagina’s op social media – door iedere bezoeker kan worden gezien, verzameld en/of gebruikt. Wij accepteren geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor ongeoorloofd gebruik van deze informatie door derden.

Vragen over ons privacybeleid

In geval van ontwikkelingen in de privacywetgeving of een aanpassing van onze websites kan dit privacybeleid worden bijgewerkt.

Voor vragen over ons privacybeleid kun je ons mailen via info@gewoonvitaal.nu

Disclaimer & Cookiebeleid

Gewoon Vitaal stelt deze website met zorg en aandacht samen, en wij willen graag dat een bezoek aan onze website zo soepel en prettig mogelijk verloopt. Om onze website goed te laten functioneren en om de gebruikerservaring op onze website te optimaliseren, maken we gebruik van cookies. Hier onder leggen we uit wat cookies zijn en welke cookies we gebruiken.

COOKIES

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestandje dat een website via de browser opslaat op je computer, tablet of mobiele telefoon. In een cookie zit informatie opgeslagen over jouw websitebezoek. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en een cookie weet niet wie je bent. Jouw persoonsgegevens zijn niet bekend voor een cookie; een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag.

Functionele cookies
De cookies die we gebruiken, zijn funtionele cookies. Deze cookies zijn nodig voor het functioneren van de website.

Je kunt cookies altijd zelf verwijderen via je browser. Je kunt daar ook aangeven dat je helemaal geen cookies wilt accepteren, van welke website dan ook. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de standaardinstellingen van je browser en/of met behulp van de Help-functie. Bepaalde functies van onze website werken mogelijk niet meer als de cookies zijn uitgeschakeld.

Meer informatie over cookies vind je op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

Vragen over ons cookie- en privacybeleid kun je sturen aan info@gewoonvitaal.nu

INFORMATIE / AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website kunnen we zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te informeren op het gebied van lijfstijl en hormooncoaching. De informatie op deze site kan niet worden aangemerkt als advies.

Hoewel we de website(s) met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en steeds onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. We garanderen ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

EXTERNE LINKS

Wanneer we denken dat het interessant voor je is, delen we op deze website links naar externe websites van samenwerkingspartners. We wijzen je erop dat wij geen controle hebben over deze websites en de veiligheid daarvan, en niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar onze website links bevat.

IE-RECHTEN

Alle rechten op deze website behoren toe aan Gewoon Vitaal, of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Gewoon Vitaal, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Gewoon Vitaal.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland.

Gewoon Vitaal
Egmond aan den Hoef, Nederland